Kaj Nyborg: Yes, we have no bananas (isoplant)
17 feb 201718 mar 2017

Givne rum afgrænses / tilskæres og nye rum (modrum) opstår. De nye rum (figurer) kan virke hermetisk tillukkede og afvisende men også dragende, for figurerne består ved nærmere betragtning ofte af ’huller’ og membranlignende grænseflader, der kan perforeres. Installationerne, de stedsspecifikke indgreb udføres altid med en høj grad af ”finish”. Og for at etablere et særligt forhold mellem betragter og værk nedtones ’figurerne’ ofte, så de læner sig meget tæt op ad realrummet og dets objekter, herved opstår en momentan interessant aflæsningssituation, hvor ’figurerne’ synes at udfordre os på samme tid, som de næsten afviser sig selv.

Pressefoto

I PIRPA opbygges en installation, der tager afsæt i stedets og områdets signifikante træk og historik. PIRPA, der i dag anvendes som udstillingslokale for kunst, er reelt et af mange forladte erhvervslokaler på det gamle grønttorv i Valby. Det tidligere meget levende og aktive erhvervsområde for handel med frugter, grøntsager, planter, emballage osv., vil i nær fremtid ændres radikalt med realiseringen af et nyt boligområde. PIRPA indtager en transitorisk position. PIRPA kiler sig ind mellem to ”tidslige område-fortællinger” (fortiden og fremtiden).

Dette forhold undersøges i installationen yes, we have no bananas (isoplant), der vil bestå af et større rumindgreb og en lydside.

Kilde: Pirpa

Pirpa

Lukket

Tor-fre 13-17, lør 11-15

Gratis entré

Kaj Nyborg: Yes, we have no bananas (isoplant)
17 feb 201718 mar 2017

Del

'Kaj Nyborg: Yes, we have no bananas (isoplant)'

Facebook