Julia Bondesson: Vagga mina ben
23 okt 202117 apr 2022

Julia Bondesson: Vagga mina ben, 2021. Stillbild från video © Julia Bondesson, Alexander Wireen.

Julia Bondessons verk föreställer ofta kroppar och kroppsdelar, laddade med både skönhet och vemod. Verken kombinerar det estetiska med det psykologiska. Skulpturerna – varsamt tillhuggna och frammejslade, ibland med spår av brännmärken – påvisar en utsatthet och en sårbarhet. Stilla intar de gallerirummen som till synes vilande aktörer.

Julia Bondesson intresserar sig för det symbiotiska förhållandet mellan kropp och själ. Hon är bland annat inspirerad av kinesisk filosofi och kroppsligt lärande där ett aktivt samarbete mellan sinne och fysisk kropp står i fokus för utveckling. Genom sina performativa verk belyser hon en animistisk inställning där skillnaden mellan objekt och subjekt luckras upp.

Bondesson hänvisar till den performativa aktiviteten och sitt samspel med skulpturerna som ”en dans”, där en intim och emotionell relation uppstår mellan verken och konstnären. Skulpturerna blir till ambivalenta karaktärer – samtidigt föremål och levande varelser – farkoster mellan det statiska och det aktiva tillståndet.

Kilde: Moderna Museet Malmö.

Moderna Museet Malmö

Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

Tir-søn 11-17
Tor 11-19

Kontakt

+46 852023500

Julia Bondesson: Vagga mina ben
23 okt 202117 apr 2022

Del

'Julia Bondesson: Vagga mina ben'

Facebook