ProKK: Jorden Kalder
3 sep 202328 okt 2023

JORDEN KALDER. Foto: Dennis Styrulf Manniche

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

JORDEN KALDER! Naturen taler med store bogstaver: orkaner, oversvømmelser, tyfoner, brænde, flodbølger, mudderskred, sandstorme og tørker. Klimakrisen er i virkeligheden også en forureningskrise med en lang række registrerbare og synlige effekter. I en årrække har vi talt om iltsvind, skovdød, gletsjerdød, økosystemkollaps og arternes masseuddøen. Vi taler også om kemisk og fysisk forurening af luft, ferskvand, havvand og jord og om hvor omfangsrige disse forureninger er og hvordan de påvirker livet på planeten.

JORDEN KALDER er kunstens bidrag til det enormt vigtige oplysnings- og formidlingsarbejde der ligger i at forstå, at naturen taler til dig, der lytter, sanser og ser. Flere og flere kunstnere fra alle kunstens fagområder, retter i takt med at katastroferne tårner sig op i horisonten, deres opmærksomhed mod klimaforandringerne og biodiversitetskrisen. Samtidskunsten har altid haft et stort engagement i samfundet og kunstnerne føler en dyb sorg over ødelæggelsen af naturen som vi kender den. Forfattere ”ser grønt” og billedkunstnere og teaterfolk ”ser grønt”. Der skrives klimamanifester, teaterstykker, bøger og digte. Koret af bekymrede og indignerede stemmer fra kunstnere, forskere og lægfolk vokser med fornyet kraft i denne forvirrende og forandrende tid, hvor vi alle savner politisk mod og handlekraft.

JORDEN KALDER er skabt af en gruppe kunstnere, hvoraf de fleste er forældre og nogle også bedsteforældre. Alle er de optagede af, om vi som dagsordensættede art med evnen og ikke mindst teknologier til at ødelægge alt, formår at stoppe os selv i tide. Vil vi ændre kurs nu, bruge vores fabelagtige innovationskraft på at rydde op, genoprette og udbedre alle de skader vi har forvoldt? Vil vi blive i stand til at give vores efterkommere mulighed for at leve trygge liv på en levende grøn og blå planet, som også i æstetisk og økologisk forstand er værd at leve på. Det er kunstnernes ønske at udstillingen vil inspirere til samtaler på tværs af generationer og at publikum vil bruge kræfter på at se og tale om værkerne og de omgivelser, hvori de er installerede. JORDEN KALDER kalder på din opmærksomhed og på din evne til at forstå, at du ikke er adskilt fra naturen: at du selv er natur og at naturens død på den lange bane også betyder din død. Når vi lever i syge og døende landskaber, må vi acceptere at leve med syge og døende kroppe. Der hersker et dialektisk forhold mellem den ydre natur og vores egen indre natur, således spejles den ydre naturs ødelæggelse og mistrivsel direkte ind i vores indre natur, vores mikrobiom og vores psyke. På et evolutionært plan, er vi mennesker skabt til at leve af, i og med naturen: alt hvad vi har brug for får vi af naturen: den ernærer os, giver os tag over hovedet, tøj på kroppen og en bil at køre i. Men den nedregulerer også vores moderne nervesystemer, inspirerer og stimulerer os. Se bare på alle de billeder af dyr, planter, landskaber og solnedgange, som postes på de sociale medier. På deres antal alene forledes man til at tro, at menneskene elsker naturen.

Hvis det er sandt, så er det NU vi skal vågne op til vores ansvar for Jordens fremtid og blive den naturforbundne forandrende kraft, som vi i virkeligheden er! Det er nu vi skal begynde at give noget tilbage som tak for alt det, vi allerede har taget.

God fornøjelse!
Kurator Trine Rytter Andersen og assisterende kurator Casper Berthelsen

JORDEN KALDER er skabt af 40 kunstnere fra sammenslutningen ProKK (Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere) i samarbejde med kurator Trine Rytter Andersen og assisterende kurator og kunsthistoriker Casper Berthelsen. JORDEN KALDER inviterer publikum på en rig æstetisk vandring i Mindeparken for med madkurv og kort i hånden at udforske kunsten og indlede en samtale om Jordens tilstand og behov anno 2023.

Kunstnere: Bodil Lisbeth Thomsen, Thomas Kruse & Birthe Reinau, Pia Græsbøll Ottesen, Hanne Munk, Annette Zierau, Berit Jansson, Jacob Juhl, Anne-Mette Cortsen, Kirsten Holm-Nielsen & Lisbeth Bachman, Helle Koch & Lene Noer, Pia Möller-Light, Nirvi Bennich, Ulla Bloch & Tine Langhoff, Sus Andersen, Marianne Tønnesen, Suzanne Stockholm Thøgersen, Bodil Porse, Steen A. Hovmand, Malene Kløve, Susanne Moeskjær, Inger Bruhn, Britta Enemark Olsen, Karen Ette & Ulla Lampe, Peter Christensen, Mette Tønder & Anne Østergaard, Marianne T. Petersen, Vivian Høi, Mette Mailund Strong, Marianne Schneider, Elisa Tolstrup Andersen, Lisbeth Thingholm, Katja Herrik & Annette Fausø.

JORDEN KALDER er skabt med fokus på at begrænset materialeforbrug, med et minimalt budget og på bæredygtige præmisser med genbrug og fundne materialer så langt det overhovedet lader sig gøre.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Mindeparken

Mindeparken, Aarhus, Danmark

ProKK: Jorden Kalder
3 sep 202328 okt 2023

Del

'ProKK: Jorden Kalder'

Facebook