Jeanette Land Schou: Alt i alt
1 jun 201929 jun 2019

Jeanette Land Schou. Pressefoto
Jeanette Land Schou. Pressefoto

Anbefalet under Det skal du se! i uge 22

Om Jeanette Land Schou’s landskabsbilleder har Mikkel Bogh engang skrevet følgende: Fotografier udmærker sig i lige så høj grad ved det de skjuler, som ved det de viser […]. Grader af synlighed og tilgængelighed for øjet og tanken er […] afgørende for hvordan billedet virker på forestillingen; det fotografiske billede stiller os ikke overfor valget mellem at se og ikke se, mellem lys og mørke, mellem synligt og ikke-synligt, men frembyder et landskab med ruter, åbninger, indgange og muligheder og ligeså mange spærringer, afbrydelser, uigennemtrængeligheder, udelukkelser og umuligheder. Det er måden hvorpå disse muligheder og umuligheder fordeler sig i billedet, måden hvorpå blikket ledes ind og ud af fotografiet og rundt i dets zoner af vekslende sigtbarhed, der udgør dets egentlige tekstur og betinger dets betydning for os. […]. Steder, objekter og stemninger som kun erfares vagt i perceptionen kan i fotografiet samle sig og få prægnans og […] synlighed.

Det citerede er naturligvis taget ud af en sammenhæng og står at læse i bogen ”Landskaber med ukrudt”, der udkom i 2010. Det knytter sig til Jeanette Land Schou’s billeder fra et grænseland mellem land og by og fra udkantsområder med krat, træer og buskadser. Men citatet kan også lede os på vej til en forståelse af de lag af betydning som det fotografiske billede rummer, eller kan rumme. Samtidigheden af på den ene side virkelighedsreferenten og på den anden side fotografiets billedlighed udgør den spænding, hvorigennem det opfattes. Der foregår så at sige en forhandling mellem øjets opfattelighed af billedet og vores viden om verden. Fotografiet ligner på sin vis maleriet, med dets forskende arbejde med blik, komposition, linjer og farver, lys og skygge. Men hvor maleriet uanset hvad tager sit afsæt i håndens og øjets arbejde med pensel, oliemaling og lærred, glemmer vi af og til, at fotografiet på tilsvarende vis er et håndværk og at fotografen også arbejder med en indfangning af – og ikke mindst en fremstilling af – virkeligheden. At det ikke bare registrerer og dokumenterer. Det blik Jeanette Land Schou præsenterer for os i sine fotografier er ikke et privilegeret blik. Det er et søgende, drømmende og ofte ydmygt og foruroligende blik, der ikke påberåber sig et overblik og en indsigt, men derimod viser os en længsel efter mening og væren. Hvor tåge, krat, mørke og træstammer stiller sig i vejen for udsynet og hvor kameraets fokus er rettet mod det som ellers ikke tilskrives betydning.

Det vi kan kalde det seriøse fotografi, der i sin barndom ofte var reportage og dokumentar, har gennem årene gennemgået en udvikling, der strækker sig fra en realisme over det surreelle, det konceptuelle og konstruerede frem mod et kunstnerisk felt, der er lige så bredt og svært at begrebsliggøre entydigt og enkelt som alt anden billedkunst. Fotografiet tilbyder os i dag som medie en måde at bearbejde virkeligheden på, der virker eller kan virke, men som naturligvis også med samtidens teknologiske muligheder rummer risiko for manipulation. Man bør huske på det digteren og franskmanden Paul Eluard sagde, at Der er en anden verden, men den findes i denne.

På udstillingen Alt i alt, der er del af Copenhagen Photo Festival, viser Jeanette Land Schou værker fra ovennævnte bog ”Landskaber med ukrudt”, og værker fra serien ”Dark Garden”, samt arbejder fra bogen ”Memento”. Sidstnævnte, der er fotograferede opstillinger af planter og småting, er et sorgarbejde, som viser os hvor mærkeligt, uforståeligt og selvfølgeligt erindringen om et menneske man har været tæt på, forbinder sig med mere elle mindre personlige genstande, der som her bliver til fotografiske tableauer. Den nye serie ”Dark Garden” er inspireret af rockmusikeren Nick Cave’s ”Murder Ballads” – og viser haven som både romantisk, skræmmende og fascinerende. Og de imponerende nærbilleder af krat og træer – der fylder hele billedfladen – stammer fra rejser til Havanna, Athen, Bodø, Malmø. Udstillingen spænder således bredt over flere års produktion, men med en vægt på værker fra de seneste år. Vi glæder os.
Mette Sterup-Hansen

Jeanette Land Schou (f.1958) er fotograf og billedkunstner uddannet fra bl.a. Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1998, og Cand. Phil i Kunstteori og formidling i 2000. Hun har en bachelor i kunsthistorie fra KU. Fra 2000 til 2014 var hun underviser og leder af It-værkstedet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, og har derudover undervist på bl.a. Holbæk Kunsthøjskole i digital fotografi. Hun debuterede i 1996 med en soloudstilling på North Udstillingssted og har siden deltaget i udstillinger og projekter herhjemme, samt i Tyskland, Holland, Sverige, Finland, Spanien, Italien, Syrien, Mali og Grønland. Hun bor og arbejder i København

Kilde: Banja Rathnov Galleri & Clausens Kunsthandel

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Ons-fre 12-17
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Jeanette Land Schou: Alt i alt
1 jun 201929 jun 2019

Del

'Jeanette Land Schou: Alt i alt'

Facebook