Ismar Cirkinagic: Line of The Horizon
8 apr 201728 maj 2017

Anbefalet under Det skal du se! uge 14
En gennemgående tematik i Cirkinagics arbejde er erindring og traume opstået i forbindelse med krigen på Balkan i 1992-95. I den nye installation til Overgaden tager kunstneren skridtet videre og fæstner blikket på selve ideologierne bag menneskets ugerninger og handlingsmønstre.
Tværs gennem udstillingen trækkes et stringent spor af ruiner og efterladenskaber, som er blevet indsamlet forskellige steder i verden, hvor ufred tidligere har hersket eller stadig indfinder sig. Som et stjålent blik på krig og ødelæggelse skyder en linje af brudstykker diagonalt gennem udstillingsrummet. Sirligt organiseret i et forsøg på at skabe orden af kaos udlægger Cirkinagic ruinerne som begivenheder i en ny samlet fortælling.

Pressefoto

I tre videoprojektioner mødes de store naturelementer solen, månen og havet som et evindeligt og universelt bagtæppe for en fiktiv dialog, der fylder rummet i form af en voice over. Her mødes talsmænd for to modsatrettede ideologier: Demokrati og totalitarisme. Inspireret af Isaiah Berlins essay Two Concepts of Liberty fra 1958 har Cirkinagic skrevet en satirisk dialog mellem den legendariske hollandske kunstner Bas Jan Ader og romankarakteren Kammerat Ogilvy fra George Orwells samfundsdystopiske roman 1984. Mødet iscenesættes på åbent hav, hvor en ophedet og passioneret diskussion udspiller sig om fordelene og ulemperne ved hver overbevisning.

På samme måde som horisontlinjens placering bestemmes af positionen, hvorfra vi anskuer den, påvirkes ethvert menneskes individuelle perspektiv til alle tider af dets sociale og politiske kontekst. Med Line of the Horizon peger Cirkinagic på, at mennesket ikke er en konstant, der for altid er fanget i en enkelt ideologis begrænsninger – vi konfronteres uophørligt med andres opfattelser, omstændigheder og oplevelser og derudaf opstår uundgåeligt nye forhandlinger og forståelser.

Ismar Cirkinagic (f. 1973) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Cirkinagic er født i Prijedor, Bosnien-Herzegovina, men flygtede i 1992 fra krigen i Bosnien til Danmark. Erindring og socio-politiske forhold er gennemgående tematikker i hans praksis, ligesom fødelandets tragiske krigshistorie har været omdrejningspunkt i flere tidligere værker. Han har udstillet i udlandet på bl.a. Metropolitan Arts Centre, Belfast (2016) og Liverpool Biennial (2012) samt på flere museer og kunsthaller i Danmark, herunder Nikolaj Kunsthal, Kunsthal Charlottenborg, Brandts, Kunsthal Aarhus, Sorø Kunstmuseum, HEART og Esbjerg Kunstmuseum.

Kilde: OVERGADEN institut for Samtidskunst

Overgaden. Institut for Samtidskunst

Overgaden Neden Vandet 17
1414 København K

Tir-fre 13-17
Lør-søn 11-17

Kontakt

+45 3257 7273

Ismar Cirkinagic: Line of The Horizon
8 apr 201728 maj 2017

Del

'Ismar Cirkinagic: Line of The Horizon'

Facebook