(in)visible: konst ur queer-perspektiv
12 jun 20219 jan 2022

Tore Hallas: And going after Strange Flesh. Foto: Tore Hallas & Phillip Jørgensen.

Utställningen (in)visible utgår från Malmö Konstmuseums samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Men samlingens luckor har även fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas också olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden.

(in)visible bygger på en lång process av samtal och workshoppar med lokala konstnärer, forskare och ungdomar som tar utställningen bortom museiväggarna. Samarbetena väckte frågor kring fragmentering, rumslighet, kropp och begär. Utforskningen av samlingen ledde också till att luckor hittades som öppnade vägen för inlån och nyförvärv.

I utställningen medverkar 29 lokala och internationella konstnärer som arbetar utifrån skilda perspektiv. Flera av konstverken har tydligt queera motiv medan andra har valts ut genom en utarbetad metod av queera läsningar, som har lett till spännande och oväntade samband.

Flera av de teman som undersöks i utställningen hänger ihop med varandra. En del av verken anspelar på den privata sfären, familj och närhet, medan andra utforskar det offentliga rummet och hur upplevelserna av det kan skilja sig åt. I många verk presenteras kroppen som formbar och foglig, märkt och formad av historien och makten.

(in)visible ger inblickar i uttryck för queerhet, men öppnar också upp för en mångfald av tolkningar.

Kilde: Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum

Malmöhusvägen 6
SE-201 24 Malmö

Tir-søn 11-17
Tor 11-19

Entré til udstillinger
Under 19 år: Gratis

Kontakt

+46 (0)40 34 10 00

(in)visible: konst ur queer-perspektiv
12 jun 20219 jan 2022

Del

'(in)visible: konst ur queer-perspektiv'

Facebook