IDEALER. Konkret kunst dengang og nu
11 feb 201721 maj 2017

Sådanne spørgsmål danner udgangspunkt for udstillings- og forskningsprojektet IDEALER – konkret kunst dengang og nu, som netop sætter fokus på forbindelserne mellem årene efter Anden Verdenskrig og vores egen samtid. For efterkrigstidens konkrete kunst foregriber mange af samtidskunstens praksisformer; og omvendt belyser samtidskunstens måder at inddrage betragteren på, hvad det egentlig var, kunstnerne ville dengang. Projektet er bl.a. ansporet af den aktuelle diskussion om den danske velfærdsmodels status og fremtid og den forøgede interesse i efterkrigstidens kunst. En dyberegående undersøgelse af den konkrete kunsts virkelighedssyn, sociale funktion og betydning for vores dagligdag dengang og nu mangler imidlertid stadig at blive gennemført og formidlet. Det sker i dette, aktuelle projekt, som gennem samtidskunst-perspektivet forlener den konkrete strømning med en yderligere aktualitet. Evigt aktuelt er også spørgsmålet om, hvorvidt den konkrete kunst overhovedet egner sig til at være folkelig.

I forhold til udstillingen er der truffet en række principielle valg, der resulterer i klare snit. Det betyder, at man sammen med samtidskunsten vil kunne opleve konkrete arbejder fra 40’erne og 50’erne. Ved at stille skarpt på netop disse årtier fokuseres der på de formende år, præget af formeksperimenter og grundlæggelsen af det udtryk, som blev bragt til udfoldelse i perioden, der fulgte.

Allan Gabi: Eksempel Land, By, Park, 2016-17 Foto: Michael Mørk

Forbindelsen mellem dengang og nu griber således helt tilbage til det konceptuelle, ideelle udspring og til selve de universelle, geometriske realiteter, som det konkrete udtryk hviler på. På udstillingen kan man opleve værker af: Gunnar Aagaard Andersen, Poul L. Andersen, Bosch & Fjord, Ruth Campau, Olafur Eliasson, Allan Gabi, Paul Gadegaard, Mads Gamdrup, Ib Geertsen, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Jeppe Hein, Preben Hornung, Helge Jacobsen, Robert Jacobsen, Claus Jensen, Bamse Kragh-Jacobsen, Ingrid Kæseler, Malene Landgreen, Richard Mortensen, Bodil Nielsen, Knud Nielsen, Ole Schwalbe, Tove Storch, Richard Winther og Troels Aagaard.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum og Mette Højsgaard (som er tilknyttet Esbjerg Kunstmuseum i et 3 årigt postdoc.-projekt, der gennemføres sammen med Københavns Universitet og er finansieret af Ny Carlsbergfondet). Udstillingen udfoldes forskelligt på museerne med udgangspunkt i de tre organisationers særlige profiler og øvrige aktiviteter.

På Esbjerg Kunstmuseum skabes der således forbindelser direkte til eksperimenter i museets unikke æstetiske laboratorium. Samtidig tager selve installeringen af værkerne afsæt i museets eksperimenterende tilgang til udstillings- mediet, så de – helt i de konkrete kunstneres ånd – indgår i et dynamisk og sanseligt flow, hvor skellet mellem flade og rum nedbrydes og dermed inddrager beskueren på en direkte måde. Fx er væggene i udstillingsrummene malet op med store geometriske former – formelementer, inspireret af Paul Gadegaards altomfattende værk på Den sorte fabrik i Herning (1957-60), som er det måske mest eklatante eksempel på den konkrete kunsts bevægelse væk fra forankringen i kunstinstitutionen og staffeliformatet. I konceptuelle gråtoner føres dette totalværk så at sige nu tilbage ind i museumsinstitutionen, hvor man i anledning af udstillingen også vil kunne opleve udvalgt originalinventar fra netop Den sorte fabrik.

Udstillingen fylder begge museets særudstillingssale og griber desuden ud i det offentlige rum, hvor den konkrete kunst har haft så stor gennemslagskraft. Til lejligheden har vi bedt kunstnerduoen Michael Mørk og Claus Egemose alias Allan Gabi om at skabe et helt nyt værk – en undersøgelse af feltet mellem inde og ude, værk og arkitektur, kunst og design: Eksempel Land, Park, By. Installationen skifter navn efter omgivelserne og det sted, den vises. I Esbjerg er værket placeret i Byparken og hedder derfor Eksempel Park.

Udstillingen ledsages af en forskningspublikation med bidrag af postdoc. Mette Højsgaard, KU (om den konkrete kunst og det sociale potentiale), postdoc. Jens Tang Kristensen, KU (om den konkrete kunst og det politiske med afsæt i et avantgardeanalytisk perspektiv) og museumsinspektør på Esbjerg Kunstmuseum, mag.art. Christiane Finsen (om den konkrete kunst i en socialæstetisk, samfundspolitisk og performativitetsteoretisk kontekst).

Udstillings- og forskningsprojektet er støttet af 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Lillian og Dan Finks Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Oticon Fonden, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond og Overrets- sagfører L. Zeuthens Mindelegat samt Ugeavisens Fond. Ferniseringen er sponseret af Lysholdt / Skjold Burne.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tirs-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Del

'IDEALER. Konkret kunst dengang og nu'

Facebook