Hverdagsviljer. Drømme, handling og sammenhold i 1965-1975
9 jun 202018 okt 2020

2020 markerer 50-året for både Thy-lejren og Rødstrømpebevægelsen i Danmark: to skelsættende manifestationer, som ville gøre op med tidens institutioner og normer. Med udgangspunkt i de to oprør præsenterer SMK Thy nu udstillingen Hverdagsviljer. Drømme, handling og sammenhold i 1965-1975.

Birgit Pontoppidan, Samtaler og Fotos – Bovbjerg Fyr 1975, 1975.

I 1960’erne og 1970’erne dukkede en ny og socialt engageret kunstscene frem i Danmark. Med skelen til lignende bevægelser i blandt andet Tyskland og Frankrig gjorde kunstnerne i højere grad end tidligere brug af samskabelse, og de begyndte at dyrke kunsten som et redskab til forandring. Dermed opstod en række nye kunstneriske udtryk, som rykkede ved kunstens rolle – fra den passive til den mere aktive samfundsaktør. Hverdagshandlinger som børnepasning, madlavning og rengøring blev ikke længere blot betragtet som dele af dagligdagens trummerum; de blev inddraget i kunsten og vist i nye sammenhænge.

Gennem fotografi, lyd- og videoværker undersøger udstillingen på SMK Thy, hvordan en række danske kunstnere i 1960’erne og 1970’erne arbejdede i krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og dagligliv, samt hvordan kunsten blev gjort til et redskab i samfundsdebatten. Udstillingen består af værker af Lene Adler Petersen, Kirsten Justesen, Jytte Rex, Ursula Reuter Christiansen, Birgit Pontoppidan, Bjørn Nørgaard, Kirsten Lockenwitz, Knud Hvidberg, Susanne Ussing og Carsten Hoff.

Kilde: SMK Thy

SMK Thy

Lille Fjordstræde 7, 7760 Hurup Thy

Marts: Lukket
1-10 Apr: Hver dag 10-17
Fra 11 apr: Tirs-søn 11-16

Kontakt

+45 2552 7193

Del

'Hverdagsviljer. Drømme, handling og sammenhold i 1965-1975'

Facebook