Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule
27 jun 202027 sep 2020

Anbefalet under Det skal du se! i uge 27

Johannes Larsen Museet viser Henrik Saxgrens fotoværker i den hidtil største, sammenhængende præsentation af det nordiske landskab. Udstillingen viser Saxgrens fokus gennem flere år på landskabelige motiver fra Danmark, Island og Grønland.

Henrik Saxgren, Fire heste og stære, 2015

”Johannes Larsen Museets profil er kunst og natur i et nordisk perspektiv. Som sådan udgør Henrik Saxgrens fotografier af landskaber og deres beboere et væsentligt indslag i museets fortsatte undersøgelse og formidling af naturens rolle i samtidskunsten i Norden. Fotoværkerne bygger videre på den kunsthistoriske arv fra Johannes Larsen (1867-1961) gennem deres skildringer af de danske og nordatlantiske landskaber”, Jeppe Priess Gersbøll, leder af Johannes Larsen Museet.

Tøndermarsken og Norden
2020 er 100-året for Genforeningen, hvorfor Tøndermarsken i syd naturligt vægtes i udstillingen. Grønland i nord er det andet tyngdepunkt, der er uomgængeligt i Saxgrens produktion og giver perspektiv netop i en tid, hvor det dansk-grønlandske forhold og Grønlands identitet er under forandring – og i dag er et helt andet samfund, end det Grønland, Johannes Larsen oplevede som deltager i en fugleekspedition dertil i 1925. Desuden er Island, hvor Larsen også arbejdede, repræsenteret i værkudvalget. Sidst men ikke mindst viser udstillingen en række helt nye værker, der er skabt specifikt til denne udstilling på Johannes Larsen Museet.

Lyriske og dramatiske naturskildringer
Henrik Saxgren formår at overføre fotoreportagens intense vidnesbyrd og øjeblikkets nærvær i feltarbejdet til de stort anlagte, ofte lyriske og dramatiske skildringer af naturen. Indimellem leger han med næsten abstrakte elementer, dyrkelse af uendelige mellemtoner og opløsning, men han forfalder aldrig til banal naturalisme. I de markante mennesketomme naturbilleder anes fra tid til anden elementer og spor af civilisation eller menneskets præg på landskabet. Men landskaberne er altid helt underlagt øjeblikkets vejrlig og lysforhold. Fotografiernes store vidder og høje himle, gerne indfanget i dagens ydertimer, appellerer med deres åbne og sanselige udtryk til beskuerens egen naturerfaring og tilstedeværelse.

Kunstneren, der går i ét med landskaberne
Henrik Saxgren (født 1953 i Randers) er en af Danmarks mest anerkendte fotografer, navnlig gennem sine talrige dokumentariske rejseskildringer og fokus på menneskets vilkår og fremtræden. Han har færdedes og arbejdet på samfundets kant, blandt bz’ere, indvandrere i Norden, skildret urbefolkningens møde med den barske naturs levevilkår i Arktis. I de senere år har naturen og de mere rendyrkede landskabsbilleder har fået en helt central rolle i hans produktion. Henrik Saxgren forener på koncentreret og insisterende vis sig med sit motiv, og hans arbejdsform er præget af udholdenhed, følsomhed, fornemmelse for at fange stedet og øjeblikket med en suveræn beherskelse af sine virkemidler. Med disse egenskaber som naturkunstner i det skabende arbejde er Saxgren åndsbeslægtet med Johannes Larsen, for hvem rejserne, feltarbejdet, naturoplevelsen og den konkret skabende proces hang nøje sammen.

”Henrik Saxgrens fotografier lever virkelig, og de lever ikke mindst videre hos den, der oplever dem. Han læser tiden ind i sine meditative billeder, og han forvandler øjeblikkets fastholdte flygtighed til nærmest uendelige udsagn om de landskaber, fotografen har færdedes i. Gennem billederne bliver vores relation til naturen og dens evige foranderlighed, ja vores egen foranderlige eksistens som en lille del af alt det derude bragt i spil. ”Fra Tønder til Thule” kan således både opleves som en ydre og en indre rejse i Norden”, Jeppe Priess Gersbøll, leder af Johannes Larsen Museet.

Kilde: Johannes Larsen Museet.

Johannes Larsen Museet

Møllebakken 14
5300 Kerteminde

Tir-søn 10-16

Gratis adgang til Kaffehuset, entré til det øvrige museum.

Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 65323727

Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule
27 jun 202027 sep 2020

Del

'Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule'

Facebook