Hartmut Stockter: Skabt Land
7 jun 20246 jul 2024

Hartmut Stockter på Formation Gallery. Pressefoto.

Formation Gallery præsenterer Hartmut Stockters første solo-udstilling i galleriet: Skabt Land. Her samles værker, som alle beskæftiger sig med menneskets evne til at forandre landskabet og åbner for nye måder sanse og forstå vores forhold til naturen og landskabet.

Hartmut Stockter inviterer os ind i sine opfindsomme oplevelsesmaskiner og selvbyggede konstruktioner. Herigennem får vi et blik på og en indlevelse i forholdet mellem menneske og landskab, mellem natur og kultur. I de interaktive værker gøres disse forhold håndgribelige og inviterer til ibrugtagning, mens naturens poetik og finurligheder titter frem i fine akvarelmalerier og skulpturer.

Med ”Skabt Land” gøres den evigt aktuelle forhandling om, hvad landskabet bruges til eller ikke bruges til, til et fælles anliggende, som vi som beskuer, er medskaber af. Det er en videreførelse af den vekselvirkning og gensidige indflydelse, der består mellem fremstilling af landskabet i billeder og dets faktiske udformning. Man har igennem tiderne ikke kun forsøgt at efterligne og idealisere landskabet i billeder, men også forsøgt at skabe de malede landskaber i virkeligheden. Hvordan stemmer vores idealiserede forestilling af landskabet overens med virkeligheden i dag? Igennem en sammenstilling af tidligere og helt nye værker ønsker Stockter med udstillingen at give os en følelse af medbestemmelse og agens i nogle af de geo-politiske problemstillinger, som ellers normalt kun forhandles bag lukkede døre, og derfor ofte fremmedgør os som enkelt-individer. Med en Storm P-agtig og lavmælt humor kiler Stockters værker sig ned mellem os og de dilemmaer om landskabet, der omgiver os hver dag. Herved giver de os adgang til selv at studere naturen ud fra nye oplevelsesvinkler. Dermed skærpes vores sanser og vi bliver på tankevækkende vis opmærksomme på detaljer og vinkler, vi måske ikke tidligere har lagt mærke til.

Dette performative og inddragende aspekt i Stockers praksis kommer til udtryk i konstruktionen Armlægning om landskabet, hvor publikum kan kæmpe om landskabets udformning i form af hvilke elementer der skal vises i et landskabsmaleri. To modstandere sidder i hver ende af bordet og trækker et af de to håndtag op, der hører til det ønskede (eller ikke-ønskede) landskabselement. Når de to indbyrdes forbundne håndtag er trukket op, kan armlægningen begynde. Landskabselementer er f.eks. en ulv, bøffel og hest, en svinefarm, en hvedemark med monokultur, vindmølle og solpanel eller en bøgeskov.

Naturens indvirkning på mennesket udforskes i en anden konstruktion med titlen ”Apparatet til generering af analog virtuel realitet”. Aggregatet er tiltænkt til at bæres på hovedet, hvor spejle retter brugerens blik på akvarelmalerier af planter på roterende hjul. Rotationen udløses så af en læderstrop, der er fastgjort til brugerens knæ.

Udover opfindelserne, møder vi også Blåmejse med mejsekugle” i udstillingen. En musvit af fundet plastik, fundet ståltråd og tennisbold med et næb, der er et my længere end normalt. Årsagen er at de engelske musvitters evolution påvirkes af landets fugleglade befolkning. De musvitters næb, der over årene har kunne nå ind i foderkuglerne har haft en fordel og dermed kan man nu i evolutionsforskningen konstatere at fuglearten har udviklet et længere næb. Ligeledes har fodringen i kombination med klimaforandringer medført at nogle fuglearter har udbredt sig nordover. Ikke bare menneskeskabte marker og haver er en omlægning af landskabet, men også den umiddelbare naturglæde påvirker evolutionen – mennesket er allestedsnærværende uanset intention.

De skulpturelle værker er akkompagneret af en række tegninger og malerier af farveblyant og akvarel. De illustrerer blandt andet en af Stockters større værker med titlen ”Landskabsstyrhuset”, der behandler vekselvirkningen og gensidige indflydelse mellem landskabets idealiserede fremstilling i billeder og dens faktiske udformning.

Hartmut Stockters værker er ikke blot underholdende – de sætter også fokus på aktuelle bekymringer og stiller spørgsmål til den verden, vi lever sammen i lige nu. Temaer som genanvendelse, klimaforandringer, miljøbevidsthed er alle centrale i Stockters værker, lige som de sætter fokus på alle de små oplevelser og glæder, som naturen kan give.

Men motivationen for en bæredygtig praksis er ikke kun begrænset til en gennemgående motivisk og tematisk interesse. Også værkernes materialer, der kan bestå af alt fra opsamlede tyggegummistykker, plastikrester, genbrugsmaterialer og sågar gamle værker giver nyt liv. Med den omsorg for den verden vi betræder, formår Stocker at skabe en udstilling der på nærværende, sanselig og underfundig vis vækker nysgerrighed overfor landskabet og vores påvirkning af det.

Hartmut Stockter (f. 1973) er født i Tyskland, men bor og arbejder i dag i København. Han har udstillet sine værker i bl.a. Sverige, Skotland, Tyskland og USA. Han er uddannet fra Kunstakademiet i Braunschweig og har desuden været gæstestuderende på Grønlandske og arktiske studier ved Københavns Universitet samt været i kunstnerresidens på Refugium Upernavik i Grønland (2002-2003). Hartmut Stockter har blandt andet udstillet på Kunsthal Charlottenborg, Aarhus Kunsthal, Overgaden – Institut for Samtidskunst og Viborg Kunsthal.

Kilde:
Formation Gallery

Formation Gallery

Gasværksvej 9,
1656 København V

ons-tors 12-17
fre 12-18
lør 12-15

Kontakt

40 89 42 24

Hartmut Stockter: Skabt Land
7 jun 20246 jul 2024

Del

'Hartmut Stockter: Skabt Land'

Facebook