Gruppeudstilling: Platform#2 – Preternatural Impacts
11 jun 202131 jul 2021

Choki Lindberg: Deluge, 2019. Archival pigment print on dibond / © Courtesy the artist & Arden Asbæk Gallery.

Gennem kunsthistorien har naturen været en tilbagevendende muse for kunstnere. Gengivelser af naturen har blandt andet været en måde at etablere national identitet, praktisere spiritualitet og udforske den fysiske verden. Naturen har været en endeløs kilde til inspiration og ressourcer. Preternatural Impacts udforsker forholdet mellem os og den omgivende verden gennem tre kunstnere, der hver især beskæftiger sig med naturen på en følelsesmæssig, intuitiv og æstetisk basis. En måske velkommen tilgang til de udfordringer vi i dag står over for, i forhold til både miljø og bæredygtighed, men også i forhold til vores egen forbindelse til naturen og hvor den er på vej hen.

I dag kontrollerer menneskeheden store dele af naturen. Vi bygger veje, vi fælder træer, og vi udvikler verden, ofte på bekostning af naturen. I disse værker er en posthuman verden præsenteret. I denne verden lader vi til at være fraværende, hvilket leder naturen til at udvikle sig på usædvanlig vis og upåvirket af os. Denne udvikling virker både bizar og genkendelig, smuk såvel som skræmmende. Og gennem spekulation i naturens værdi og udvikling præsenterer de tre kunstnere tre dybt forskellige tilgange, men dog lignende historier.

Marie Anine Møller er en dansk kunstner bosat i New York. Møller arbejder inden for skulptur såvel som fotografi og skaber herigennem værker, der låner deres form fra hverdagens genstande, men som samtidigt er uomgængeligt anderledes. Som med fiskehovederne på tripods og de keramiske svampe, der bryder gennem deres plastbeholdere, kombinerer værkerne det menneskeskabte med det naturlige og er inspireret af stilleben, på fransk også kendt som nature morte. Begge er modsætningsfulde begreber, idet livet bliver statisk snarere end levende, naturen død frem for frodig. Ved at udforske sådanne modsætningsforhold, belyser Møller også emner inden for både miljø- og socialpolitik samt udfordrer vores definition af værdi. Værdi er også af interesse for maleren Johanne Lykke.

I en tid hvor naturen er under et stort pres, tårner Lykkes blomsterakvareller op i rummet og forbinder os til naturen på både emotionel og spirituel vis. Blomstermotivet er udbredt inden for både Vestens og Østens kunsthistorie, hvad end der er tale om middelalderens blomstersymbolisme, det kinesiske fugle-og-blomster-maleri eller det 17. århundrede, hvor blomster også var et symbol på døden og forfaldets uundgåelige kommen. Lykkes næsten stoiske tilgang trækker på de mange betydninger, der knytter sig til blomsten, og berører på den måde klassiske modsætningsforhold såsom liv og død, styrke og svaghed, men også kultur og natur.

Fotograf Choki Lindberg skaber detaljerige universer. Hendes fotoværker præsenterer en uhyggelig verden, hvor naturkatastrofer har sat deres spor. Oversvømmede huse og stuer, der gennembrydes af store vækster, hvorigennem vi inviteres til at udforske og associere frit. Værkerne er enormt detaljerede, men alligevel virker noget forkert. For hvad vi ser, er ikke virkelighed, men miniaturemodeller af huse og værelser, der er skabt i Lindbergs studie. Efterhånden som knebene og det visuelle bedrag udredes, hvad ser vi så? En omhyggeligt konstrueret løgn eller et spekulativt indblik i, hvad der er i vente?

Kilde: Martin Asbæk Gallery

Martin Asbæk Gallery

Bredgade 23
1260 København K

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang - nej

Handicaptoilet - nej

Gratis for ledsager - ja

Tirs-fre 11-18
Lør 11-16

Gratis entré

Kontakt

+45 3315 4045

Gruppeudstilling: Platform#2 – Preternatural Impacts
11 jun 202131 jul 2021

Del

'Gruppeudstilling: Platform#2 - Preternatural Impacts'

Facebook