Fra Klassisk til Queer
26 jan 20199 jun 2019

Anbefalet under Det skal du se! uge 4
Med Willumsens arbejde med de kvindelige modeller som centralt omdrejningspunkt inviterer udstillingen FRA KLASSISK TIL QUEER publikum indenfor i den kunstneriske proces, hvor spørgsmål om flydende kønsidentitet, stædig normafvigelse og evig kunstnerisk søgen synes at være gennemgående, kreativ drivkraft. Udstillingen tager udgangspunkt i J. F. Willumsens Museums unikke samling af Willumsens skitser, udklipsmapper, forarbejder og færdige værker, der sættes i dialog med en række udvalgte samtidskunstnere

J.F. Willumsen: Bevæget. Mme Michelle Bourret, 1931. J.F.Willumsens Museum

Der ses i de udvalgte værker en særlig optagethed af ikke blot den kvindelige krop, men også kroppen i overgange mellem den androgyne krop, det feminine og det maskuline. Et fokus på kønsmæssige egenskaber og koder på tværs af køn, tid og kategorier er allestedsnærværende i Willumsens processuelle arbejde og går ligeledes igen hos de inviterede kunstnere på forskellig vis. Kroppen fremstår her som undersøgelsesobjekt sammensat af elementer fra både klassiske idealer, arketyper og mere flydende og samtidige kategorier – og indtager derved forskellige funktioner i det kunstneriske arbejde. Fra klassisk studieobjekt over idealtype til fortællende generator eller symbol på intime og personlige relationer. Kvindekroppene og kvindemodellen behandles som det primære objekt. Ofte som en kraftfuld og frigørende skikkelse, der ved at bevæge sig i spændingsfeltet mellem feminine og maskuline egenskaber – i spændet mellem det klassiske og det normafvigende – besidder en mulighed for kunstnerisk forandring.

FRA KLASSISK TIL QUEER sætter fokus på de mutationer, der sker på tværs af tid, kategori og ideal i den kunstneriske proces, som det kommer til udtryk i det kunstneriske arbejde hos både Willumsen og de udvalgte samtidsværker. Kvindekroppen synes således at være en nødvendig tyngdegiver og tilbagevendende referencepunkt, mens der leges med kønsmæssige koder og kunstneriske udtryksformer. Hos Willumsen beskrives kvinderne ofte som stærke og opfattes også i dag som maskuline og konfronterende. FRA KLASSISK TIL QUEER undersøger, hvad det egentligt vil sige, og hvorfor vi til stadighed har sådant et behov for at dele verden op i sort og hvidt – mand og kvinde. Det er interessant at se, hvordan både Willumsen og de inviterede samtidskunstnere netop arbejder i et mere flydende felt, hvor kategorierne muterer sig og vi udfordres i vores faste forestilling om verden.

Med FRA KLASSISK TIL QUEER ønsker vi at vise, hvorledes arbejdet med kroppen i kunsten ligger i en konstant forhandling mellem klassiske idealer, billedmæssige referencer fra forskellige kilder og tider og et behov for normoverskridelse af faste kategorier. Her handler det mere om at udforske det æstetiske potentiale gennem afvigelsen fra normative kropslige begrænsninger.

Kilde: J.F. Willumsens Museum

Willumsens Museum

Jenriksvej 4
3600 Frederikssund

Tirs-søn 10-17
1. ons i måneden 10-20

Entré til udstillinger
Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 47310773

Fra Klassisk til Queer
26 jan 20199 jun 2019

Del

'Fra Klassisk til Queer'

Facebook