FLESH
23 feb 201817 mar 2018

Anbefalet under Det skal du se! uge 8
Igennem århundreder har kunstnere skabt utallige værker, der portrætterer døde dyr og mennesker. Til tider er de malet eller modelleret af ren og skær interesse for objektet og udført som et nøgternt studie af kødet uden sjæl. Andre gange er motivet valgt af dramatiske årsager og skildrer en voldsom handling eller sindstilstand. Portrætteringen af kødet kan desuden være et udtryk for kunstnerens eget ønske om at forstå eller forliges med døden og herigennem livet.

Flere af værkerne på udstillingen FLESH peger tilbage på kødet som en sjælløs substans. Som et materiale der kan undersøges eller bearbejdes, på samme måde som en læge undersøger eller dissekerer en krop. Andre bearbejder temaet på en mere indirekte måde, som åbner op for en bredere og mere underfundig tolkning.

De syv repræsenterede kunstnere på FLESH arbejder i vidt forskellige medier og med stor individualitet, som på hver sin måde borer sig ind i kødet på udstillingens emne.

Ester Fleckner arbejder med kaotisk viden, afvisning/negation, det prekære og fejlende som kunstnerisk afsæt. Abstraktion, serialitet og en skitsepræget æstetik anvendes som tilgang til at forhandle tilstande, genkendelse, sprog og viden. Queer- crip- og transperspektiver optræder som tematikker eller metodisk inspiration for mange af værkerne. Kroppens aftryk er tydelig i Fleckners praksis, der de seneste år har udmundet sig i betoninstallationer og serier af træsnit på papir.

Jeppe Ernst er dansk komponist. Hans kompositioner stiller ofte fundamentale spørgsmål til fænomenet musik. I Ernsts perspektiv er musik ikke lyd og/eller toner, men bevægelser og (social) interaktion. Dermed er hans musik udforskninger af “musikkens handlinger” fra forskellige vinkler. Jeppe Ernst performer på ferniseringsdagen stykket Messe for en menneskekrop (De private behandlinger): Middagsbøn kl 17.30. Stykket er ét af i alt fire stykker, som hver har titel efter en af de katolske tidebønner, og hver især består af musikerens egen berøring af en bestemt kropsdel. Som bønnen kan stykkerne forstås som musikalske meditationer for et individ, altså ikke musik primært for et publikum, men musik for musikeren selv. Publikums musikalske oplevelse er altså ikke den samme som musikerens; hvor musikerens oplevelse er ren fysisk, er publikums oplevelse funderet på empati.

Lydia Hauge Sølvberg arbejder med skulpturelle billeder udført i blandt andet gips, fiberbeton og bronze. ́Det tegnede ́ spiller en fremtrædende rolle idet skulpturene udgør en form for tegning i sig selv. Tegningen tvinges ind i det tredimensionale relief og skulpturen fremstår herved som en tegnet flade der underspillet afbilleder diverse hverdagslige objekter.

I Marie Edinger Plums praksis eksponeres skønhedsidealer og mystik, hvor hun gennem teater-rekvisitlignende formationer skildrer det personlige og vores eskalerende trang til selvrepræsentation. Plums arbejde berører tematikker som velfærdssamfundets konstante søgen efter perfektion, succes, selviscenesættelse, det ydre og positionering, som det udtrykkes via eksempelvis sociale medier. Værkerne er taktile og sanselige med implicitte kropslige referencer, hvor Plum udforsker det kunstige versus det autentiske og naturlige.

Marie Edinger Plum: Uden titel.

Heine Klausen Kjærgaard er i sine performances og skulpturelle installationer optaget af at blotte det, som vi oftest gerne vil skjule. Det selvudleverende og akavede element spiller en udtalt rolle når fokus rettes på forholdet mellem det, der vises udadtil og på det private. Heine Klausen Kjærgaard bruger dels sig selv, men også grupper af instruerede mænd til at udføre sine performances. Heine Klausen Kjærgaard udfører sin performance Cover me up kl 18.00.

Susanne Schmidt-Nielsens skulpturelle værker udføres i blandede materialer som eksempelvis gips, latex, tekstil, voks mv. De kan ses som abstrakte fortællinger indlejret i materialet, i håndteringen og i installeringen. Værkerne handler om det levede liv, om forandring som en eksistentiel præmis og om hvordan påvirkninger forbliver varige eller bliver et afsæt for noget nyt.

Peter Bondes kunstneriske udgangspunkt er undersøgelsen af maleriets muligheder – også som en udvidet genre, der sagtens kan bestå af alle mulige andre medier og materialer. Det kommer til udtryk som værker malet på eksempelvis ultra blankt spejlfolie, kompositioner hvor gamle og nye fotos/udklip inkorporeres eller ved anden brug af medier der falder udenfor det gængse maleri. Installationer og mobiler er ligeledes en del af Bondes praksis.

Performances finder sted kl 17.30 og kl 18.00.

Åbningstider under udstillingsperioden er torsdag-fredag 13-17,  lørdag 11-15 og efter aftale.

Kilde: RØM

RØM

Lukket

Tor-fre 13-17, lør 11-15

Gratis entré

Del

'FLESH'

Facebook