Facing Concrete
30 nov 20186 jan 2019

Den første aflejring af cement blev dannet for omkring 12 millioner år siden, henimod slutningen af den geologiske periode kendt som den midterste Miocæne tidsalder, da en spontan forbrænding skabte en kemisk forbindelse mellem skiferolie og kalksten. Dér, et sted i nærheden af Det Døde Hav, begynder materialets evolution, længe før menneskets. De næsten to tusind år, der adskiller Pantheon fra vores tids generiske bylandskaber, er blot et øjeblik set i dette tidsperspektiv: Romerne byggede deres templer og viadukter med opus caementitium – et protomateriale til Portland cement, som er hovedingrediensen i moderne beton.

Installationsview. Foto: David Stjernholm

Beton er verdens mest udbredte byggemateriale til konstruktion af urban infrastruktur. Megabyerne i Asien og Afrika vokser eksplosivt, og udvindingen af sand til produktion af beton foregår i en skala, der skaber erosion og ødelæggelser af økosystemer. Men for kunstnere, der arbejder med beton, drejer det sig om mere end materialets fysiske egenskaber. Beton repræsenterer en æstetik med en særegen betydningsdannelse, der indeholder sociale, psykologiske og ideologiske perspektiver. Udstillingen Facing Concrete har som udgangspunkt denne udvidede – både tidslige og fænomenologiske – opfattelse af beton, og de deltagende kunstnere er som sådan inviteret til at vise nye værker, der udfordrer vores forestillinger om materialet. Facing Concrete er en teknisk betegnelse for en særlig måde at arbejde med flydende beton på. Men titlen kan ganske simpelt også oversættes til at “vende sig mod beton” og stå “ansigt til ansigt” med materialet.

Kilde: KANT

KANT

St. Kongensgade 3, Baghuset
1264 København K

Tir-fre 12-18
Lør-søn 12-16

Gratis entré

Kontakt

+45 2946 6331

Del

'Facing Concrete'

Facebook