Elsa Nielsen: Set og tegnet
2 okt 20207 nov 2020

En enkelt blomst, et stykke frugt, nogle vandglas, et æg, eller en levende model. Elsa Nielsens koncentration var rettet mod det umiddelbare – og det for hendes blik nærværende – og med stille intenst arbejde fordybede hun sig i formen.

Pressefoto.

Hendes tegninger og akvareller vidner om en utrættelig lyst og vilje til at se, fortolke, og forsigtigt give sig hen til det sete. Hun er begyndt forfra, gang på gang, i en stadig bevægelse mod opmærksomhedens genstand.

Hun søgte ikke langt væk, men blev i det hjemlige og nære. Træerne udenfor vinduet – en birk og en fyr – har været afsættet for et utal af raderinger gennem årene. Med radernålens fine spids har hun nedfældet og fastholdt stammer og grene og løv på raderpladen; af og til i et væld af fine streger, der helt opløser formerne.

Også en gipsafstøbning af et klassisk hoved på arbejdsbordet har dannet forlæg for Elsa Nielsens arbejde med tegning, radering og litografi. Det er set fra forskellige vinkler og i skiftende lys.

Det flygtige og foranderlige er også til stede i gengivelserne af flasker, kander og glas. Det klare materiale er fremstillet så spejlinger, og glasset og vandets gennemsigtighed, bliver til at se og fornemme. Sansningen af tingene – synsindtrykket – var grundlaget for hendes arbejder, men kun gennem en oparbejdet viden om sit medie, og et mod til at forfølge de udfordringer hun mødte undervejs i arbejdet, blev det til billeder af selvstændig kunstnerisk værdi.

På udstillingen Set og tegnet viser Banja Rathnov Galleri & Clausens Kunsthandel et bredt udvalg af arbejder fra Elsa Nielsens hånd. Gennem årene ses hendes vedvarende optagethed af og fordybelse i en begrænset motivverden, der dog til stadighed vækker beundring ved sin konsekvens, stille udtrykskraft og sin forenkling.

Værkerne spænder over lang tid – og minder os om en skrøbelighed i det levende.

Elsa Nielsen (1923-2011) begyndte i 1945 på Kunstakademiet i København på Vilhelm Lundstrøms malerskole, og debuterede i 1946 på forårsudstillingen på Charlottenborg. (Samme år blev hun gift med Palle Nielsen). Hun er repræsenteret på museer og samlinger her i landet samt i Sverige og England. I 1974 fungerede hun som gæsteprofessor på Kunstakademiets Grafiske Skole. Hun modtog Eckersberg medaljen i 1985, og var fra 1986 og til sin død medlem af kunstnersammenslutningen Corner.

Kilde: Banja Rathnov Galleri & Clausens Kunsthandel.

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Ons-fre 12-17
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Elsa Nielsen: Set og tegnet
2 okt 20207 nov 2020

Del

'Elsa Nielsen: Set og tegnet'

Facebook