Den Frie Udstilling 2018 – Fri Kunst, Frie Børn
5 maj 201810 jun 2018

Pressefoto

Årets udstilling med kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling er en tobenet størrelse med et helt særligt kuratorisk fokus på barndommen, barnet, det barnlige og børn i kunsten. Som en del af den traditionelle udstilling, hvor medlemmerne af sammenslutningen hvert år viser egne værker, indvæves nøje udvalgte værker af kunstnere som Kai Nielsen, J.F. Willumsen, Sven Dalsgaard, Anne Marie Carl-Nielsen og Wilhelm Freddie. Værkerne på udstillingen vil derfor spænde fra ældre til helt nyproducerede værker, hvor den tematiske del forholder sig til ideen om det frie menneske og barnet, både som motiv og som kunstnerisk udtryk. Som eksempel på spændvidden kan man bl.a. opleve eller genopleve værker som Henrik Plenge Jakobsens Laughing Gas House for Children og Kai Nielsens Træet og børnene. Titlen Fri Kunst, Frie Børn, Den Frie Udstilling 2018 danner således ramme om begge udstillingsdele og peger samtidig på den idehistoriske sammenhæng om det frie menneske som forudsætning for fri kunst.

Bag årets udstillingskoncept er de to billedkunstnere og medlemmer af sammenslutningen Søren Jensen og Lars Bent Petersen. Med udstillingen ønsker de at se på, hvordan børn ideologisk og filosofisk er blevet fremstillet i kunsten, og hvordan uddannelse og opdragelse har forandret sig gennem tiden. Synet på, hvad det vil sige at være barn, har ændret sig i takt med kulturelle omvæltninger, og selve betydningen af begrebet ’barndom’ har forandret sig over tid. Først med filosoffen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) blev barndommen anset som en livsfase med værdi i sig selv. Netop med inspiration hentet fra Rousseaus ideer om barndommen, formuleret i romanen Émile ou de l’éducation fra 1762 (da. Emile eller Om opdragelsen), er det intentionen med udstillingen at undersøge udgangspunktet for det frie og moderne menneske. Med udvælgelsen af værker vil Søren Jensen og Lars Bent Petersen desuden pege på den udvikling, som har fundet sted fra oplysningstidens idealer om frihed og fri leg til den helt aktuelle ”konkurrencestats idealer om produktivitet”, som de formulerer det.

Alle inviterede kunstnere på årets udstilling er derfor valgt på baggrund af helt specifikke værker, som på forskellig vis relaterer sig til tematikken omkring barndommen, barnet og det barnlige: Agnete Bjerre, Albert Mertz, Ana Pavlovic, Anette Abrahamsson, Anne Marie Carl-Nielsen, Cathrine Raben Davidsen, Christian Schmidt Rasmussen, Einar Utzon-Frank, Ejler Bille, Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, J.F. Willumsen, Jesper Carlsen, Johannes Hofmeister, Johannes Sivertsen, Kai Nielsen, Knud Nellemose, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Maiken Bent, Malthe Engelsted, Paul Høm, Randi & Katrine, Storm P., Sven Dalsgaard og Wilhelm Freddie. Tanken bag inddragelsen af værker af de afdøde medlemmer er at aktivere og reaktualisere sammenslutningens historie og markante betydning i dansk kunst.

Deltagende kunstnere på Fri Kunst, Frie Børn, Den Frie Udstilling 2018:
Bjørn Nørgaard, Ebbe Stub Wittrup, Elle Jørgensen, Elsebeth Jørgensen, Finn Reinbothe, Freddie A. Lerche, Hein Heinsen, Henriette Heise og Ferdinand Ahm Krag, Henrik B. Andersen, Henrik Plenge Jakobsen, Jytte Høy, Jørgen Michaelsen, Kristine Kemp, Lars Bent Pedersen, Leif Kath, Lis Nogel, Margrete Sørensen, Maria Finn, Martin Erik Andersen, Mikkel Carl, Mogens Møller, Morten Stræde, Niels Andersen, Pernille With Madsen, Peter Holst Henckel, Poul Pedersen, Signe Guttormsen, Simon Starling, Sophia Kalkau, Søren Elgaard, Søren Jensen, Thorbjørn Lausten, Torben Ebbesen, Ulrik Heltoft og Yvette Brackman.

Kilde: Den Frie Udstillingsbygning

Den Frie Udstillingsbygning

Oslo Plads 1
2100 København Ø

Tir-søn 12-18
Tor 12-21

Entré til udstillinger
Under 12 år: Gratis entré

Kontakt

+45 3312 2803

Den Frie Udstilling 2018 – Fri Kunst, Frie Børn
5 maj 201810 jun 2018

Del

'Den Frie Udstilling 2018 - Fri Kunst, Frie Børn'

Facebook