Birgitte Støvring: Spinning Spirit
11 maj 201715 jun 2017

Birgitte Støvring’s solo-udstilling Spinning Spirit former sig som en rumlig helhed, hvor grænserne mellem værk og ’udenomsværk’ er slørede. Udstillingen er tilrettelagt som et billedrum i sig selv, der udgør scenen for en række nye malerier, der som fællestræk har et mellemværende med ornamentet, og det symbolske.

Birgitte Støvring, fra udstillingen Spinning Spirit. Pressefoto

Malerierne placerer sig et sted mellem figuration og abstraktion. I forlængelse af Støvrings praksis de senere år er billedet rykket helt frem i fladen, der med en klar inddeling i helt eller delvist gennemfarvede felter, flimrer kollage-agtigt, og sår tvivl om forholdet mellem figur og grund.

I dette fladebetonede billedrum udspiller der sig en motivisk forestilling. Vi møder genkendelige, men fragmenterede menneskefigurer i forskellige positurer i en kobling med hvad der kan minde om arkitektoniske ornamenter, maskinelle dele eller bare abstrakte symboler. Der kan spores en vis lighed med ægyptisk oldtids skematiske komponerede billeder eller græsk antikke vasemotiver i den måde de figurative elementer svinger mellem det genkendelige og det rent ornamentale. Og trækket mod det sidste er med til at få figuren til at opløse sig som tegn, og overgive sig til det abstrakte.

Malerierne er alle centrerede omkring et midtpunkt, som i flere tilfælde virker som en slags rotationsakse. Figurerne tager form af tandhjulsagtige enheder, der giver billederne en vis kinetisk fornemmelse af bevægelsesenergi. Men omvendt er bevægelsen på forhånd fastfrosset, fordi figurerne ligesom i papirklip er spejlede former, der gestikulerer i modsatte retninger. De låser sig på den måde i et ornamentalt greb. Og det er gennemgående for malerierne at de rummer en forhandling mellem det dynamiske og det hvilende. Ligesom de også balancerer mellem det absolut harmoniske, og det uregelmæssige, brudte system.

Det ligger ligefor at tillægge figurerne med deres optræden i hver sit abstrakte billedkosmos en symbolsk værdi. Og med parallellerne til renæssancens metamorfose motiver, og harmoniske kompositioner, kan et spor gå i retning af forholdet mellem natur, kultur og en form for ordnende kraft.

Kilde: KVADRAT16

KVADRAT16

Vigerslev Allé 28
2500 Valby

Gratis entré

Birgitte Støvring: Spinning Spirit
11 maj 201715 jun 2017

Del

'Birgitte Støvring: Spinning Spirit'

Facebook