Conditioned Movement: Works from the Moderna Museet collection
26 feb 202229 jan 2023

René Magritte: Den röda modellen, 1935 Foto: Moderna Museet.

Moderna Museet Malmös samlingsutställning 2022 diskuterar universella och existentiella teman som tid och materialitet i relation till ett bevarande konserveringsarbete. Utställningen lyfter fram flera sällan visade verk från 1800-talets mitt fram till idag och presenterar dem i nya dialoger.

Betingad rörelse prövas idén om en museisamling i ett läge mellan vila och exponering där föremål och kroppar laddade med innehåll återuppväcks med varierande mellanrum. Verken i utställningen präglas av olika stadier av mänsklig aktivet och subtila rörelser som öppnar upp flera möjliga spår kring omvandling. Materialet och tankegodset hämtas lika ofta från det högst personliga som det mer allmängiltiga. I en samling av flertalet konstnärliga uttryck och koncept möts det surrealistiska och det logiska, det naturvetenskapliga och det fantastiska.

Utöver att agera medcuratorer bidrar Gideonsson/Londré även med ett nyproducerat verk som tar avstamp i konservatorns roll. Konstnärsduon spårar, omvandlar och lyfter fram ett ofta osynligt bevarandearbete som sker bakom kulisserna på ett museum. Ett arbete som blir till en ritual och introducerar en temporalitet där det döda sammanförs med det levande. Verket har både statiska och performativa beståndsdelar och aktiverar utställningen över tid.

Utställningen presenterar verk av:
Emanuel Almborg, Gianfranco Baruchello, Hans Bellmer, Nina Canell, Lygia Clark, Keren Cytter, Cecilia Edefalk, Roger Fenton, Simone Forti, Axel Fridell, Gideonsson/Londré, Hans Hammarskiöld, Susan Hefuna, Susan Hiller, Rebecca Horn, Åke Karlung, Lee Lozano, René Magritte, Mark Manders, Katja Novitskova, Claes Oldenburg, Klaus Rinke, Lenke Rothman och Wolfgang Tillmans.

Kilde: Moderna Museet Malmö

Moderna Museet Malmö

Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

Tir-søn 11-17
Tor 11-19

Kontakt

+46 852023500

Conditioned Movement: Works from the Moderna Museet collection
26 feb 202229 jan 2023

Del

'Conditioned Movement: Works from the Moderna Museet collection'

Facebook