Anna Ørberg: Precarious Rarities and Commodified Oddities
6 jan 201728 jan 2017

Anbefalet under Det skal du se! uge 49
Måske vil man i fremtiden beskrive den økonomiske virkelighed fra 70’erne frem til nu med samme forundrede og overlegne afstandtagen, som man i dag beskriver forrige århundreders og anderledes kulturers systemer. Den selvfølgelighed, hvormed en kultur eller tidsalder forholder sig til sin egen logik, kommer til udtryk i udstillingens videoværk. Udstillingens øvrige objekter understreger med titler som Comm-Oddities, Preca-Rarities og Flexi-Curiosities det besynderlige ved vor tids økonomiske selvfølgeligheder.

‘Flexicurity’ var et populært begreb, da man brystede sig af et effektivt sikkerhedsnet. Nu med løbende forringelser, synes begrebet belejligt nok at være trådt lidt i baggrunden. Kravene om fleksibilitet er kun blevet højere, og som bambus skal vi være stærke, smidige og omstillingsparate – og ikke mindst i hurtig vækst.

Pressefoto

Sideløbende har det sociologiske begreb ‘prekariat’ vundet indpas i forsøget på at beskrive en voksende social gruppe, hvis livsforhold er truet af privatiseringer og strukturel arbejdsløshed. Som nisser i januar kan man fra den ene dag til den anden blive uønsket og overflødig på arbejdsmarkedet. Og som quinoafrø i Bolivia og Peru kan en handelsvare fra den ene dag til den anden blive så eftertragtet, at bolivianere og peruvianere ikke længere har råd til deres basiskost. Sådan er alt bare så mærkeligt, sært og kuriøst, at man ikke kan konstatere andet end netop det.

Se billeder fra udstillingen her

Kilde: Danske Grafikeres Hus

Danske Grafikeres Hus

Sølvgade 14
1307 København K

Tor-fre 13-17
Lør-søn 11-15

Gratis entré

Anna Ørberg: Precarious Rarities and Commodified Oddities
6 jan 201728 jan 2017

Del

'Anna Ørberg: Precarious Rarities and Commodified Oddities'

Facebook