Anna Ancher
8 feb 202024 maj 2020

Anna Ancher: Interiør med ung pige, der fletter sit hår, 1901. Statens Museum for Kunst. Foto: Jakob Skou-Hansen.

Fra d. 8. februar præsenterer SMK den største retrospektive udstilling om Anna Ancher nogensinde. Anna Ancher var en af de helt centrale kunstnere omkring år 1900. Hun bragte internationale strømninger i kunsten med sig hjem fra rejser og ind i sine malerier fra Skagen.

Da den svenske maler Oscar Björck skulle beskrive sin ven Anna Ancher (1859-1935) i et brev til museumsmanden Karl Madsen i 1929, skrev han: ”Min store beundring både som person og kunstnerinde har Anna Ancher. Hun er som et solskin og i hendes malerier findes noget, som ingen af os andre ejer i samme grad. En stille hengivenhed i opgaven og en kolorit, der er så mættet og saftig som en moden frugt”.

Anna Ancher hyldes også i dag for sin grænseoverskridende kolorit og sin fabelagtige evne til at fange en solstråle. Men hun kan meget mere end det. SMK kaster et nyt blik på Anna Anchers værk i en stor retrospektiv udstilling, som er produceret i et tæt samarbejde med Skagens Kunstmuseer. Udstillingen forsøger at rykke Anna Ancher ud af Skagen, i betydningen ud af kunstnerkolonien, og ind i de større – internationale – sammenhænge, hendes kunst berettiger til.

Anna Brøndum blev født i 1859, som datter af Ane og Erik Brøndum – værtsparret på Brøndums gæstgiveri i Skagen. I denne yderste kant af Danmark, hvortil der først kom jernbane i 1890, kom Anna Brøndum i en ung alder i kontakt med tilrejsende kunstnere og forfattere, som besøgte hendes forældres gæstgiveri. Det moderne gennembruds mænd og kvinder som Michael Ancher, Holger Drachmann, Georg Brandes og senere Agnes Henningsen m.fl. søgte til Skagen for at være en del af stedets progressive kunstner- og forfattermiljø. Og den interesse, som hun havde haft for at tegne og male allerede fra barn, blev opmuntret af flere kunstnere blandt andre Michael Ancher, der som bekendt senere blev hendes ægtemand.

Flere vintre i træk 1875-78 tog den unge Anna til København for at gå på Vilhelm Kyhns tegne- og malerskole for kvinder. Først i 1908 fik kvinder adgang til Kunstakademiet på lige fod med mænd. Senere i 1889 rejste hun til Paris og supplerede sin uddannelse ved at opsøge en af tidens mest feterede kunstnere Puvis de Chavannes, der havde en meget besøgt kunstskole. Det er blandt andet denne vekslen mellem det nære miljø i Skagen og de internationale impulser, som var med til at forme Anna Anchers billedsprog: Det forenklede billedrum, de radikale farvevalg og den intense brug af lyset. Anna Ancher er ikke bare den mest ”moderne” af malerne fra Skagen, hendes kunst rækker langt ind i det 20. århundrede.

Anna Anchers særlige evne til at skildre lys og farve udfoldes i udstillingen, men også andre temaer, som fylder overraskende meget i hendes kunst, får plads i udstillingen blandt andet landskaber og religiøse motiver. Samlet set forsøger udstillingen at præsentere et mere nuanceret og mangfoldigt billede af Anna Ancher.

Kilde: SMK Statens Museum for Kunst

SMK Statens Museum for Kunst

Sølvgade 48-50
1307 København K

Tir-søn 10-18, ons 10-20

Entré til udstillinger
Børn under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 3374 8494

Anna Ancher
8 feb 202024 maj 2020

Del

'Anna Ancher'

Facebook