Three Moral Tales
15 jun 201925 aug 2019

Den här utställningen är en övning i att fläta samman – eller i att släppa taget. Hur kan verk av tre konstnärer som inte känner varandra, aldrig har träffats och som utvecklat sina konstnärskap på olika håll, tala med varandra, mötas och länkas samman för att till slut bli till en enda utställning?

Ana Jotta, Fala-sò, 2017. Courtesy ProjecteSD, Barcelona Installationsbild: DAS – IST – DAS ?, 2018, Temporary Gallery, Cologne Foto: Simon Vogel.
Ana Jotta, Fala-sò, 2017. Courtesy ProjecteSD, Barcelona, Installationsbild: DAS – IST – DAS ?, 2018, Temporary Gallery, Cologne. Foto: Simon Vogel.

Den sedelärande sagan är en typ av litterär genre som nådde kulmen av sin popularitet under 1700-talet, en tid då levnads- och handlingsmönster omfattades av stränga traditioner som bestämde sociala roller och genrer.

Konstnärerna som bjudits in till utställningen Three Moral Tales skapar inte moralistiska verk, men här uppstår ändå en viss moralisk dimension i det att de står som kritiska allegorier. Joëlle de La Casinière, Ana Jotta och Anne-Mie Van Kerckhoven använder sig av fabler och karikatyrer för att göra observationer kring och kritisera grymheten hos mänskliga relationer.

Joëlle de La Casinière från Bryssel, Ana Jotta från Lissabon och den i Antwerpen verksamma Anne Mie Van Kerckhoven har alla gemensamt att de inte brytt sig om trender inom samtidskonsten. De har i sina karriärer oförtröttligt arbetat för att undgå att kategoriseras eller placeras i fack: istället har de följt sina egna vägar, undvikt mittfåran och vägrat låta sig påverkas av konstmarknadens och institutionernas svängningar. Ibland har de skapat alter egon, dolt eller på lekfulla sätt ändrat sina namn som en slags reaktion på den utbredda varumärksfixeringen av konstnärer inom konstvärlden, och på den marginalisering som de påtvingats inte bara i egenskap av att vara kvinnliga konstnärer utan också som konstnärer verksamma i perifera, europeiska städer. Paradoxalt nog har de genom denna marginalisering kunnat arbeta mot strömmen och kunnat förhålla sig medvetet flexibla inför olika medier och stilar. De har anammat ett egensinnigt formspråk och haft den totala friheten som sin enda regel.

Med respekt för deras frihet och excentricitet strävar inte utställningen efter att ge en komplett översikt över deras konstnärskap. Istället försöker den medvetet undvika varje tendens till kronologisk presentation genom att blanda nyproducerade verk med verk från de senaste fyra årtiondena.

Kilde: Malmö Konsthall

Malmö Konsthall

S:t Johannesgatan 7
SE-205 80 Malmö

Man-søn 11-17.

Gratis entré

Kontakt

+46 (0)40 34 60 00

Three Moral Tales
15 jun 201925 aug 2019

Del

'Three Moral Tales'

Facebook