AFGANG 2023
24 maj 202329 maj 2023

AFGANG 2023. Jette Sørensen: Operation krop, 2023. Jette Sørensen. Pressefoto, Århus Kunstakademi.
Pressemeddelelse:

Kunstnere med dyrevelfærd og social kritik på dagsordenen

De 12 afgængere fra AFGANG 2023 på Århus Kunstakademi tager blandt andet livtag på tematikker som dyrevelfærd, grøn omstilling, urban byggekultur og den uundgåelige aldring, når de åbner udstillingen den 24. maj.

AFGANG 2023 er kulminationen af fire år på Århus Kunstakademi for de 12 afgængere. De har sammensat en udstilling med vedkommende og samtidsorienterede værker. Flere af værkerne tager afsæt i en stillingtagen til den måde, som vi lever og agerer på i dag.

Dyrevelfærd, genbrug og grøn omstilling

Helle Hee Degaardt arbejder skulpturelt med ekspressivt fortolkede kalve. De keramiske kroppe ligger på ryggen, mens benene symboliserer det nyfødte dyrs usikre stavren. Hun kredser i sine værker om hovdyrs betingelser i et effektiviseret, moderne samfund.
Flere afgængere har arbejdet med genbrugte eller fundne materialer. Hanne Nowack har bearbejdet påbegyndte broderier fundet i genbrug og givet dem nyt liv. Ulla Rasmussen har skabt stilfærdige, meditative værker af forskellige forvaskede og fundne stoffer, mens det for Majbritt Birk Kristensen er drivkraften i og bestemmende for hendes arbejdsproces at bruge fundne overskudsmaterialer.
Den grønne omstilling er ligeledes motivator for Lene Kroghs grafiske værker. Hun arbejder med forandrede landskaber med fokus på de områder, som er blevet tømt for vand, inddraget til landbrug og tømt for dyreliv.

Social kritik

Byggerier og renoveringer begrundes ud fra deres ”hensigtsmæssighed”, men hvilke værdier er afgørende for, hvad der er hensigtsmæssigt, hvad der er kvalitet for hvad og for hvem? Stine Clement Petersen er optaget af velovervejet arkitektur, håndværk og de enkle materialer over for en stigende forråelse og kynisme i den urbane byggekultur. Værkerne visualiserer sammenstødet mellem hjemligt inventar og materialer. Konkret og symbolsk stiller værkerne spørgsmål til oplevelsen af indgreb i vores hjemlighed.

Jette Sørensens lidt groteske og humoristiske skulpturer med kropsdele hovedsageligt i gips peger på nutiden i den vestlige verden, hvor syge og uønskede kropsdele erstattes og repareres, mens kosmetiske operationer udføres i håbet om at slette sporene af den uundgåelige og frygtede aldring.

De 12 afgængere fra Århus Kunstakademi er Charlotte Sølling Knudsen, Dorthe Hedegaard Jacobsen, Erik Hørning, Hanne Nowack, Helle Hee Degaardt, Jette Sørensen, Lene Krogh, Majbritt Birk Kristensen, Mia Roar Damsted, Stine Clement Petersen, Ulla Rasmussen og Vibeke Gøtzsche. De har i samarbejde med billedkunstner Peter Land sammensat udstillingen Afgang 2023, som kan opleves i perioden 24.-29. maj 2023.

Faktuelt om udstillingen:

Afgængere på udstillingen er Charlotte Sølling Knudsen, Dorthe Hedegaard Jacobsen, Erik Hørning, Hanne Nowack, Helle Hee Degaardt, Jette Sørensen, Lene Krogh, Majbritt Birk Kristensen, Mia Roar Damsted, Stine Clement Petersen, Ulla Rasmussen og Vibeke Gøtzsche.

​Århus Kunstakademi

Vestergade 29
8000 Århus C

Kontakt

+45 86138144

AFGANG 2023
24 maj 202329 maj 2023

Del

'AFGANG 2023'

Facebook