Og 2: Pernille With Madsen og Ulla Eriksen
21 jan 20174 feb 2017

Og er en udstillingsrække i Koldinggade 12, hvor kunstner Jacob
Borges inviterer kolleger, som normalt ikke ses sammen, men hvis
værker eller praksisser, har visse formelle eller tematiske overlap.

Pernille With madsen: Linetool

Anden udstilling i Og-rækken er et møde mellem Pernille With Madsen og Ulla Eriksen.
To gange hovedspring ind i rum skabt af håndgribelige materialer, hvor det, der delvist tilfældigt opstår i legen med klare afgrænsede spilleregler, poetisk ophøjes til noget vigtigt. Der ligger en naivitet, der bestemt ikke skal misforståes som noget naivt. Der er en gennemskuelig illusionisme, og noget om bevægelse i værket, af værket, med værket, om værket … tror jeg nok.
Vi byder velkommen og ser hvad der sker.

Kilde: Koldinggade 12

Koldinggade 12

Koldinggade 12, kl.
2100 København Ø

Åben efter aftale

Og 2: Pernille With Madsen og Ulla Eriksen
21 jan 20174 feb 2017

Del

'Og 2: Pernille With Madsen og Ulla Eriksen'

Facebook