Serpents with feets
30 jul 202228 okt 2022

Pressefoto.

Udstillingen ’Serpents with feets’ italesætter magtstrukturerne i det moderne samfund, og værkerne sætter spørgsmålstegn ved magtens roller og mulige maskefald.

Der er en lang tradition for at benytte kunst i det offentlige rum til at manifestere og eksponere magt, f.eks. med pompøse ridderstatuer af konger og andre magthavere.

Udstillingen ’Serpents with feets’ italesætter dette med et magtsymbol i form af en stor altertavle omgivet af fakler. I installationen bruges altertavlen som formmæssigt afsæt, og værkernes høje placering skaber en rumlig hierarkisk ærefrygt hos beskueren.

Magt kan have et tydeligt ansigt, men magt ligger også i det skjulte som et allestedsnærværende komplekst og uforudsigeligt fænomen, der strækker sig over informationsflader, skjult propaganda og lovgivninger, og helt ind i de mellemmenneskelige relationer.

Udstillingen sætter spørgsmålstegn ved, hvordan magtstrukturer kan se ud og opfordrer beskueren til at se kritisk eksisterende magtsymboler og -strukturer.

Arkitektonisk er ventesalen opdelt vertikalt: Der er det nedre rum, hvor stationsbygningens daglige liv udspiller sig med 7/11-kiosk, toilet, og ventesal. Samt det øvre rum med højt til loftet og store vinduespartier. Udstillingen understreger et markant skel mellem de to rum, hvor der kommer til at udspille sig to scener – hverdagslivet i det ene, og det sfæriske, ophøjede rum i det andet.

Det er kunstnerens ærinde at disse to rum fungerer i samspil med hinanden, og at der i dette samspil opstår et spørgsmål om, hvem der i virkeligheden er i besiddelse af magten?

Kilde: Poly

Poly

Banegårdspladsen 4,
4760 Vordingborg

Hverdag: kl 05.30 - kl 18.00 i hverdage
Weekend: kl 08 - kl 18

Serpents with feets
30 jul 202228 okt 2022

Del

'Serpents with feets'

Facebook